Mức thu phí mới trong quản lý nuôi trồng thủy sản từ 01/02/2022

FRESHLAB
Mức thu phí mới trong quản lý nuôi trồng thủy sản từ 01/02/2022

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 112/2021/TT-BTC ngày 15/12/2021 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực quản lý nuôi trồng thủy sản.

Theo Thông tư mới này, mức thu phí trong lĩnh vực quản lý nuôi trồng thủy sản như sau:

Trước đây, theo Thông tư 284/2016/TT-BTC được sửa đổi bởi Thông tư 09/2019/TT-BTC, phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận vật tư nuôi trồng thủy sản là 470.000 đồng + Số lượng mẫu x 80.000 đồng.

Với phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thủy sản với cơ sở không có hoạt động sản xuất là 1,5 triệu đồng/lần (Thông tư mới không còn quy định về loại phí này).

Ngoài ra, Thông tư 284/216/TT-BTC cũng không còn quy định về phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận lưu hành sản phẩm vật tư nuôi trồng thủy sản.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/02/2022.

You may also like

Để lại bình luận

Trang web này sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Chúng tôi sẽ cho rằng bạn đồng ý với điều này, nhưng bạn có thể chọn không tham gia nếu muốn. Chấp nhận Đọc thêm

0931.79.11.33